Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Отчет акима Абайского района перед населением за 2017 год

Ардақты жерлестер!

Құрметті қауым!

 

Мемлекет басшысының Жарлығымен игі дәстүр болып қалыптасқан ел алдында қорытынды есеп беруде Сіздермен алғаш рет жүздесіп отырғаныма қуаныштымын!

Өткен жыл еліміз үшін де, ауданымыз үшін де мерейлі, толайым табыстар мен жемісті жетістіктерге мол, айтулы жыл болды. Әлемдік деңгейдегі «Астана – ЭКСПО» халықаралық көрмесін, Дүниежүзілік Универсиаданы биік жетістіктермен өткіздік. Төрткүл дүниеге халқымыздың жасампаздығын, берекелі бірлігін, еліміздің әлеуетін тағы да бір паш еттік.

Аталмыш шаралар ел тарихындағы ең ауқымды шаралардың бірі де бірегейі болып қала бермек.

Қазіргі таңда ел алдында күн сайын күрделенген әлемдік экономиканың сын – тегеуріндерін еңсеретін, құбылмалы дүние талаптарына оңтайлы дес беретін мемлекет болып қалыптасу міндеті тұр.

Түптеп келгенде, басты мақсат — «Қазақстан-2050» Даму стратегиясы мен «Бес институционалды реформаның» ұзақ мерзімді басым бағыттарын іске асыруға ұтымды жағдай жасау арқылы дамыған 30 елдің қатарына қосылуды, қарапайым халықтың жағдайын түбегейлі жақсартуды қамтамасыз ету.

«Қазақстан-2050» стратегиясының міндеттеріне қол жеткізу жолын айшықтаған биылғы жылғы Елбасының Қазақстан халқына арнаған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауының басты мақсаты да осы.

2017 жылдың қорытындысы бойынша біздің аймақ әлеуметтік – экономикалық дамудың нәтижелі көрсеткішін көрсетті. Экономикалық өсім жоспары 8,6% артып, ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 24,9 млрд. теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 18,4% өсті. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 32,9% -ға артқан.

Есепті жылы тұрғын үй құрылысын дамыту бойынша нақты жұмыстар жүргізіліп, инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Абай қаласында екі тоғыз қабатты 36 пәтерлі екі тұрғын үй салынды. Аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша үш елдімекен ауыз сумен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар Абай қаласындағы 5 аула абаттандырылып, қалалық саябақ қайта қалпына келтірілді. Аталмыш жұмыстар қаламыздың көркін аша түсті.

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша біздің ауданда 15 әлеуметтік инфрақұрылым және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандары жөнделді.

Бұл жасалынып жатқан жұмыстар жәй ғана игілікті іс емес, тұрғындарымыздың денсаулығы мен біліміне, рухани дамуы мен мәдениетіне салынған зор салым деп білген жөн. Мұның барлығы келер жылдары жалғасын табатын үлкен жұмыстардың басы ғана. Алға қойған жоспарлардың барлығы кезең – кезеңімен орындалып келеді. Осылай өткенді өлшеп, есеп беріп отырсақ қана болашақтың бағдарын баянды қылатынымыз сөзсіз.

 

Уважаемые участники отчетной встречи!

Дорогие земляки!

 

Отчетные встречи перед населением акимов всех уровней стали доброй традицией нашей страны. Сегодня они выступают настоящей диалоговой площадкой, инструментом корректировки планов в соответствии с потребностями жителей.

На сегодняшний день отчетные встречи акимов города, сельских округов и поселков в нашем районе уже состоялись.  И сегодня проходит  итоговая отчетная встреча, на которой я доложу о проделанной работе местных исполнительных органов за год  и перспективах развития района в 2018 году.

2017 год стал для нас всех годом масштабного реформирования. В рамках конституционной реформы, инициированной Главой государства, проведено перераспределение полномочий между всеми ветвями власти. В ежегодном Послании народу Казахстана было объявлено о начале Третьей модернизации Казахстана. Важным событием года стала программная статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Были приняты ряд новых государственных и правительственных программ.   

В отчетном году работа местных исполнительных органов района была построена в соответствии с целями, определенными этими документами.

По итогам года в каждой из отраслей удалось сохранить положительную динамику и создать основу для дальнейшего развития.

Во исполнение задачи, поставленной Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по развитию традиционных базовых отраслей – промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, строительного сектора, в нашем районе достигнуты следующие результаты.

По итогам года рост объема промышленной продукции составил 8,5%; объем строительных работ увеличился на 72,5%; введено 6,4 тыс.кв.м жилья; объем розничной торговли вырос на 2,1%; объем валовой продукции сельского хозяйства – на 23,8 %. Объем инвестиций в основной капитал составил 11 млрд 504 млн. тенге, или 132,9 % к прошлому году.

В Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» перед нами поставлены задачи по  внедрению новых технологий, модернизации и цифровизации наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции, способной конкурировать на мировом рынке в условиях четвертой промышленной революции.Большая работа в этом направлении проводится на предприятиях ЦОФ «Восточная» и ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи».

Так, «Казахмыс Энерджи» ежегодно вкладывает инвестиции в модернизацию ГРЭС. Проводится поэтапная замена турбоагрегатов, благодаря которой вырабатываемая мощность электроэнергии постоянно увеличивается. В этом году - на 215 МВт.

Сумма инвестиций, вложенных в модернизацию Центральной обогатительной фабрики за последние 10 лет составила более 53 миллионов долларов США, что позволило увеличить выход угольного концентрата на 4,5 % и обеспечить стабильную работу фабрики на ближайшие 25 лет.

Работа по модернизации этих предприятий продолжится и в этом году.

Одним из перспективных инвестиционных проектов является проект по разведке метана из угольных пластов на участке «Шерубай-Нуринский» в нашем районе. В 2017 году было пробурено 8 скважин, проведены операции по интенсификации пластов, получен приток газа, проводится освоение. В текущем году реализация проекта продолжится, запланирован ряд полевых работ, бурение трех дополнительных скважин с комплексом исследований для оценки параметров пластов и далее разработки оптимального дизайн-проекта гидроразрыва пластов. Реализация данного проекта позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, снизить газоопасность добычи угля, обеспечить область газовым топливом, создать новые рабочие места и создаст предпосылки для развития новой топливно-энергетической и химической отраслей в нашем регионе.

В текущем году планируется запуск проекта по производству конвейерных роликов с применением европейских технологий и комплектующих. Проект будет реализован совместным предприятием ТОО «Деметра-2005» с французской компанией «ROULEAUXPACK». Общая сумма инвестиций составит 370 млн.тенге, будет создано 20 рабочих мест.

В городе Абай также запланирована реализация проекта по восстановлению ТОО «Стежок» производственного комплекса бывшей Абайской швейной фабрики, изготовлению ассортимента верхней повседневной одежды, текстильных изделий под брендом Абайской швейной фабрики. В долгосрочной перспективе целью проекта является производство ткани и ниток (из грубой и мягкой шерсти). Общая стоимость проекта составляет 1 млрд. 26 млн.тенге. Возобновление частичной деятельности промышленного комплекса планируется в ноябре текущего года.

Реализация этих проектов позволит укрепить экономику района и обеспечить население рабочими местами. 

Развитие новых технологий в отраслях экономики поддерживается через реализацию проектов Карты поддержки предпринимательства, в рамках которой в отчетном году в районе запущен проект по производству колбасных изделий «Волынка». Предприятие использует современное технологичное оборудование с производственной мощностью 10 тонн продукции в сутки и производит более 110 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов. Создано 40 рабочих мест. Новый колбасный цех не только вносит свой вклад в развитие экономики района, но и исполняет задачи по переработке сырья и выходу на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией.

Большой потенциал для решения проблем, влияющих на экономический рост, имеется у малого и среднего предпринимательства. За отчетный год в малом и среднем бизнесе района отмечается рост численности субъектов предпринимательства и  занятых в этом секторе. На 5,4 % вырос объем произведенной ими продукции. 

Одним из главных инструментов развития предпринимательства  является Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

В рамках этой программы в отчетном году финансовую поддержку в части субсидирования процентной ставки по кредитам получили 7 проектов общей стоимостью 318,5 млн.тенге. На получение гранта в сумме 3 млн. тенге одобрен 1 проект по производству кованых изделий и элементов художественной ковки (ИП «Ferrum» Сидоренко С.Н.). Получил гарантию фонда «Даму» проект ТОО «Петро Ойл» на сумму 48 млн.тенге.

Хочется призвать наших предпринимателей шире использовать  инструменты государственной поддержки и выходить на новые горизонты развития.

Большие возможности для роста предоставляются и новой Государственной программой развития агропромышленного комплекса.

Благодаря ей, сельхозтоваропроизводители района имеют возможность применять новые технологии, использовать современную технику и ежегодно увеличивать объем сельскохозяйственной продукции. В отчетном году валовый объем продукции составил 26 млрд.74 млн. тенге, что выше уровня прошлого года на 23,8 %.

Одной из задач Государственной программы развития АПК является кооперация сельхозтоваропроизводителей. В районе создано 7 сельхозкооперативов, которые объединили 212 членов.

Послание «Новые возможности в условиях четвертой промышленности» ставит новые цели: применение в развитии сельского хозяйства «умных технологий», которые  позволят добиться многократного повышения производительности сельского хозяйства.

В нашем районе есть крестьянские хозяйства, которые идут в ногу со временем и активно применяют передовые технологии и вкладывают инвестиции. Так, например, в крестьянском хозяйстве «Шанс» имеется 50 единиц высокопроизводительной техники от таких мировых производителей как «Гримме», «Джондир». В прошлом году хозяйство построило новое картофелехранилище и приобрело складское оборудование на сумму 180 млн. тенге. Это позволило не только улучшить качество сортировки и отбора картофеля, но и повысить производительность. Большую работу по модернизации оборудования проводит птицефабрика ТОО «Агрофирма "Курма"». Проводится замена морально устаревшего технологического оборудования на современное, идет реализация проекта по строительству биогазовой установки. Принимаемые меры позволяют ежегодно увеличивать производительность фабрики и повышать ее экологичность. 

Современное высокотехнологичное оборудование применяется и ТОО «Топарские теплицы».  В  2017 году сбор овощей составил 4 тыс. 326 тонн, что выше уровня прошлого года на 6,4%.

Широко применяется научный подход в ТОО «Астра АгроLTD», где реализуется проект по селекции и семеноводству картофеля на безвирусной основе с использованием методов биотехнологии совместно с ВНИИКХ им. Лорха (г. Москва). В 2017 году ТОО «Астра-Агро LTD» высадило в питомниках размножения 88 тысяч штук растений.

В ходе реализации проекта к/х «Шанс» по строительству конефермы на 1000 голов велась селекционная работа под руководством академика Нечаева И.Н. Благодаря научному сопровождению академика, близится к завершению работа по выведению новой породы мясного направления, средний убойный вес которой в 1,5 годовалом возрасте достигает более 300 кг.

Однако не все хозяйства в районе,  применяют науку, современные технологии и технику. Удельный вес приобретенной за 2017 год сельхозтехники составляет 1,4%. Я призываю активизироваться всех и начинать работать в ногу со временем.

На постоянном контроле находятся вопросы рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам весенне-полевых работ 2017 года у 59-ти землепользователей были выявлены неиспользуемые земельные участки общей площадью 102 тыс.га. В отношении 6-ти землепользователей   принято решение применить меру повышения базовой ставки земельного налога в 10-кратном размере. Возвращено государству и переведено в спецземфонд 14 участков  общей площадью 19 тыс. га земель. 

Одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики является строительство.

Объем строительных работ по итогам года составил 5 млрд. 57 млн.тенге, что составляет 165% к 2016 году. Введено 6 тыс. 400 кв.м. индивидуального жилья.

По новой Программе жилищного строительства «Нұрлы жер» в г.Абай ведется строительство 2-х 9-ти этажных жилых арендных домов для социально-уязвимых слоев населения. Объекты  будут введены в эксплуатацию  в 1 квартале. Сумма финансирования строительства составила 492 млн. 775 тыс.тенге.

В прошлом году на выделенные 15 млн. 500 тыс. тенге разработаны проектно-сметные документации на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам по улице Школьная и трем пятиэтажным жилым домам 30-а квартала города Абай, а также к домам в поселке Топар. Также в 2017 году выполнена Привязка типового проекта на строительство 2-х  крупнопанельных 5-ти этажных малогабаритных жилых домов  на 30а квартале на сумму 10 млн. 900 тыс.тенге.

Для обеспечения служебным жильем  участковых инспекторов  полиции в 2017 году   на привязку  ПСД  на строительство 3-х двухквартирных жилых домов в селах Коксу, Сарепта, Кулайгыр было выделено из бюджета района  2 млн. 336 тыс.тенге и на их строительство в текущем году выделено 56 млн. 900 тыс. тенге.

В 2018 году также планируется:

-    Строительство сетей водоснабжения к 33 земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов в п. Топар. Выделено 61 млн. 400 тыс.тенге.

-    Привязка рабочего проекта на строительство 18-квартирного жилого дома в п. Топар и разработка ПСД  на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к  нему на общую сумму  6 млн. 500 тыс.тенге  из бюджета района.

Также на 2018 год из местного бюджета выделена сумма в размере 57 млн. 680 тыс. тенге на восстановление 10-ти квартирного дома в п.Топар и 7-ми квартир в п. Южный и Мичуринском сельском округе.

Принимаемые меры позволят снизить очередность на получение жилья и земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Всего в очереди на получение жилища из государственного жилищного фонда состоят 1 824 человек.

Одними из наиболее важных и чувствительных тем нашего общества являются проблемы и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведения являются компонентами благополучия наших жителей.

На сегодняшний день уровень доступа к центральному водоснабжению по городу Абай составляет 98 %, в сельской местности – 48,6%. Для дальнейшего улучшения данных показателей в районе принимаются следующие меры.

По Программе развития регионов в прошлом году осуществлено строительство водопроводных сетей в поселке Вольный и проведена реконструкция водопроводов в селах Самарка и Агрогородок. На это было выделено 772 млн. тенге. Жители данных сел получили доступ к качественной питьевой воде. Однако до сегодняшнего дня в районе имеются населенные пункты, не имеющие централизованного водоснабжения, и эти проблемы мы будем решать.

В текущем году выделены средства на реконструкцию водопроводных сетей города Абай, строительство водопроводных сетей села Жартас, реконструкцию канализационных очистных сетей, сооружений и насосных станций в г. Абай и пос. Карабас. Последний объект переходящий на 2019-2020 годы.

В прошлом году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей в селах Юбилейное, Есенгельды и трех аулов поселка Топар. В текущем году выделены средства на разработку ПСД по реконструкции водопроводных сетей в селах Курминское и Жумабек. Также запланированы расходы на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей и строительство водовода в с. Дубовка.

Приоритетным направлением работы по созданию комфортных условий проживания населения является предоставление качественных услуг теплоснабжения.

В отчетном году на тепловых сетях произведены ремонтные работы протяженностью 8 тыс. 840 погонных метров на общую сумму 699 млн.тенге.

В рамках подготовки к отопительному сезону на ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи» произведен капитальный ремонт турбоагрегата и двух котлоагрегатов, а также текущий ремонт 8-ми котлоагрегатов с вложением инвестиционных средств в сумме 6,5 млрд. тенге.

На котельной ЮТРУ АО «ТЭМК» произведен текущий ремонт 2-х котлоагрегатов сетевого насоса, запорной арматуры и капитальный ремонт вспомогательного котельного оборудования на общую сумму  12  млн. тенге. 

На котельной ТОО «Backup Service Resorts» с.Жартас проведен текущий ремонт 3-х котлоагрегатов и вспомогательного оборудования котельной, выполнена ревизия насосов и бойлерных установок с вложением средств на общую сумму 19 млн. тенге.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в городе Абай проведены работы по реконструкции участка магистральных тепловых сетей протяженностью 2,082 км на сумму более 400 млн. тенге.

В пос. Топар в рамках данных мероприятий проведен текущий ремонт  магистральных тепловых сетей. Заменено 1842 п.м. труб теплоснабжения.

За счет средств областного бюджета выполнена замена дефектных участков на подающем трубопроводе магистральных тепловых сетей от КарГРЭС-2 в сторону г. Абай протяженностью 1 км на общую сумму 166,3 млн.тенге.

За счет собственных средств ТОО «Абайлық жылу жүйелері» на сумму 22 млн.тенге в г.Абай проведен текущий ремонт тепловых сетей на 4-х участках общей протяженностью 1,8 км.

На 2018 год за счет средств местного бюджета запланирован текущий ремонт тепловых сетей в сан. Жартас протяженностью 700 п.м. на общую сумму 2,4 млн.тенге.

В районе имеется 39 АСО, из них 8- расположены в подвальном помещении. В связи с этим разработан план мероприятий на сумму 121 млн. тенге по выведению данных АСО в отдельно стоящее здание. Период реализации 2018-2019 годы.

Определенная работа проводится по ремонту дорог. Общая протяженность автомобильных дорог района общего пользования составляет  – 546 км.

В отчетном году проведены: средний ремонт 12-ти км автомобильной дороги «Топар-Жартас», средний ремонт 8-ми км дороги «Юбилейное-Жон-Карнак»,  средний  ремонт 2-х км внутрипоселковой  дороги в пос. Карабас. Также началось восстановление автомобильной дороги в с.Тасзаимка, в текущем году будет проведено асфальтирование дорожного полотна этого участка.

В текущем году запланирован ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 14,3 км на общую сумму 172, 5 млн.тенге, в том числе будут отремонтированы подъездные пути к селам Коксу и Самарка, проведен средний ремонт улиц в селах Сарепта, Самарка, Южный, Кулаайгыр,текущий ремонт дорог в селе Дубовка и Акбастау, продолжится ремонт дорог в городе Абай.

В целях профилактики аварийных ситуаций на дорогах и снижения дорожно-транспортных происшествий в 2017 году из местного бюджета было выделено 14 млн.тенге, на которые установлены 77 дорожных знаков и светофорный объект. В этом году выделены средства на установку по району 100 дорожных знаков и светофорного объекта на перекрестке улиц Калинина и  Курчатова.

В отчетном году в районе и городе проводилась работа по благоустройству.

В городе Абай проведена реконструкция городского парка с установкой монумента Славы героям Великой Отечественной войны и скульптурных композиций воинам-афганцам и молодой семье.

В 2017 году из местного бюджета  благоустроены 5-ть дворовых территорий. В текущем году будет произведено благоустройство еще 2-х дворов в городе и установлены детские игровые площадки в поселках Топар и Карабас.

В 2017 году в Абае проведена работа по ремонту 4000 кв. метров тротуаров, замене 2800 метров бордюрного камня. В текущем году эта работа будет продолжена. Также данные работы будут проведены в селе Дубовка.

По программе развития регионов в поселке Топар будет произведено благоустройство улиц Гагарина, Сары-Арка на сумму 9 млн. тенге.

Предусмотрены средства на освещение улиц в поселке Южный, селах Самарка, Сарепта, Курма, Кулаайгыр, Есенгельды, Юбилейное с установкой 141 светоточек.

 

 Елбасымыздың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы жаңғырудың ең басты негізі ретінде адами капиталдың дамуын қояды. Бұл ретте сапалы жұмыспен қамту және әділ әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесіне ерекше көңіл бөлінген.

Есептік жылы Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру басталды. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 2017 жылы ауданға 449,3 млн. теңге бөлініп, 3161 адам бағдарлама қатысушылары болды.

Президент өз Жолдауында еңбек нарығының тиімділігін қамтамасыз ету маңызды екендігін, әркім өз әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау керектігін айтты.

Өткен жылы бағдарлама бойынша ауданның 283 тұрғыны 10 мамандық бойынша қысқа мерзімді оқытуды өткен. Қазіргі таңда 212 адам жұмыспен қамтылған.

45 адам кәсіпкерлікті дамытуға соммасы 233,5 млн.теңгеге шағын несие алған. Соның нәтижесінде, отбасымен бос уақыт өткізу орталығы, бордақылау алаңы, техниқалық қамтамасыз ету станциясы және басқа да шағын бизнес нысандары ашылды.

Бағдарламаның үшінші бағыты – жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру бойынша біздің ауданның 2817 тұрғыны жұмыспен қамтылды.

Мәдениет саласының 3 нысанына, білім саласының 7 нысанына, спорт саласының 2 нысанына және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  3 нысанына  жөндеу жұмыстары жасалып, 46 адам жұмыспен қамтылған болатын.

На 2018 год на реализацию Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства  выделено  368,1 млн. тенге.

C 1 января 2018 года введено единое пособие – адресная социальная помощь (АСП) нового формата которое. Социальная политика теперь будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь, и для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при условии их участия в мерах содействия занятости, а для нетрудоспособных граждан меры господдержки будут усилены.

На текущий год для выплаты АСП на 1322 предполагаемых получателей выделено 24 млн. 860 тыс. тенге. На  выплату жилищной помощи для 421 получателей выделено 10 млн.720 тыс. тенге.

Мерами содействия занятости на 2018 год планируется охватить 1950 человек, сумма финансирования из средств районного бюджета составит 23 млн. 300 тыс.тенге.

Пенсионная система теперь в нашей стране полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. В связи с этим каждому жителю нашего района нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности.

Порядка 101 млн.тенге предусмотрены в районном бюджете на реализацию мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов и отдельных категорий граждан. Еще 15 млн. 300 тысяч для этих целей выделено из республиканского бюджета.

В текущем году для повышения доступности оказания государственных услуг из районного бюджета выделены средства в сумме 76 млн. тенге, в том числе на установку информационных стендов для инвалидов по зрению с рельефно-точечным шрифтом Брайля и обучение языку жестов специалистов, оказывающих государственные услуги.  

Большое значение в Послании придается образованию, которое должно обрести новые качества.

В дошкольном образовании поставлена задача к 1 сентября 2019 года внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения. В районе 23 дошкольных  учреждения, охват составляет 84,5 %.  Для увеличения охвата в 2018 году запланировано открытие мини-центра при Курминской ОШ на 50 мест и расширение мини-центра при Дубовской ОШ.

В среднем образовании начат переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году. Для реализации этой задачи потребуются новые учебники, стандарты и кадры.

За счет районного бюджета ежегодно приобретаются  учебники и учебно-методические комплексы с обновленным содержанием образования. В этом году предусмотрено 127 млн. 750 тыс. тенге.

Содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением.

Все школы района имеют 100% доступ к сети Интернет со скоростью подключения от 4 до 8 мбит/с. В 2017 году за счет  областного трансферта на сумму 8 млн. 300 тысяч тенге решена задача подключения к широкополосному Интернету 12 отдаленных  сельских школ. 

В 2017 году для школ района из средств местного бюджета приобретено 150  компьютеров на сумму 16 млн.тенге. На 2018 год запланировано приобретение еще 75 единиц компьютеров и 20 комплектов ПИК (Проектор- Интернет- Компьютер). Это позволит снизить показатель количества учащихся на 1 компьютер с 5,3-х до 5,2-х.

В отчетном году 54 комплектами мультимедийного оборудования обеспечены 18 школ района на сумму 21 млн.900 тыс.тенге за счет средств областного бюджета.

Также были приобретены 3 комплекта лаборатории Робототехники, 2 из которых установлены в сельских школах. На 2018 год запланировано приобретение еще 2-х лабораторий на сумму 8 млн. тенге и кабинета технологии стоимостью 5 млн.тенге.

Ежегодно укрепляется материально – техническая база организаций образования района.  За счет районного бюджета мы проводим капитальные ремонты школ, ежегодно увеличивая объем выделенных средств. Начат и продолжится в этом году капитальный ремонт школы-гимназии №10 на сумму 143 млн. тенге. На этот год выделены средства в сумме 150 млн.тенге на проведение   капитальных ремонтов еще в 3-х школах города: двенадцатой, первой и четырнадцатой.

За счет областного бюджета на сумму 66 млн. тенге будет проведен текущий ремонт кровли и окон школы им.Абая п.Топар и Акбастауской школы.

Пересматриваются подходы к обучению и росту квалификации педагогов. 172 педагога района, директора и их заместители, а также методисты отдела образования прошли курсы на базе Центра педагогического мастерства и института повышения квалификации. Осуществляется обучение учителей на языковых курсах разного формата.

Как и прежде, одной из первоочередных задач Глава государства ставит первоклассное здравоохранение и здоровую нацию. 

На сегодняшний день в районе имеются проблемы, мы об этом знаем: в отчетном году допущено 6 случаев младенческой смертности, на 15,6% отмечается рост заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИД. И мы будем над этим работать.     

Следуя требованиям времени, наши организации здравоохранения работают в программе «Комплексная медицинская информационная система», функционирует Служба поддержки пациентов. Формируются электронные паспорта здоровья.  Ведется безбумажное ведение историй болезни и других документов. Функционируют мобильные приложения «DamuMed» и «Моя беременность», с помощью которых пациенты могут получить консультации и записаться на прием, функция «тревожная кнопка» позволяет в один клик, вызвать врача на дом.

В прошлом году для оказания качественной неотложной медицинской помощи в районе приобретены 5 специализированных автомобилей скорой помощи. Проведен капитальный ремонт главного трехэтажного корпуса центральной районной больницы  на сумму 100 млн.тенге.

Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение, - говорится в Послании этого года. Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. Эти функции призваны выполнять физическая культура и спорт.

Охват населения, занимающихся физической культурой и спортом, в районе составляет 30%. Развивается спортивная инфраструктура.

В текущем году за счет районного бюджета на сумму 34 млн. 700 тыс. тенге произведено благоустройство городского стадиона «Жигер».

Будет открыт крытый плавательный бассейн, на строительство которого из областного и районного бюджетов было выделено 403 млн. тенге.

В этом году начнется строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса  на 320  мест в г. Абай. Выделено из областного бюджета  138 млн. тенге,проект переходящий на 2019 год.

Будет установлено три многофункциональных кортов в трех школах района на сумму 47 млн. 800 тыс.тенге

Ежегодно укрепляется материальная база спортивных залов школ района. В 2017 году приобретено спортивное оборудование на сумму 10 млн. тенге. На 2018 год запланировано приобретение спортивного оборудования еще на 10 млн. тенге.

В районе уделяется внимание вовлечению в массовый спорт и людей с ограниченными возможностями. Более 40-ка инвалидов приняли участие в ежегодных соревнованиях по шашкам, шахматам, настольному теннису и по легкой атлетике.

Всего в 2017 году в районе проведено 88 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более  двадцати четырех тысяч человек. 

Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии.

В районе 36 учреждений культуры, в том числе 17 библиотек и 16 учреждений клубного типа. В отчетном году ими проведено более двух с половиной тысяч  культурно – массовых мероприятий.

Ежегодно укрепляется их материально-техническая база. В 2017 году произведен ремонт в домах культуры с. Дубовка, Акбастау и пос. Топар. На текущий год запланированы ремонты в  сельском доме культуры с. Жартас и ДК п. Топар.

В отчетном году все мероприятия прошли под знаком главных событий года Международной выставки «Астана ЭКСПО» и программы «Рухани Жангыру».

Президент говорит, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.

Тілдерді дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында 2017 жылы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде 3 топ оқыды, мемлекеттік тілді насихаттау бойынша байқаулар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, фестивальдар және тағы да басқа іс – шаралар ұйымдастырылды. (250 мың тенге). Ономастика саласында да жұмыстар жүргізілуде. Ауданымызда 341 геоним (көшелер, қысқа көшелер, шағынаудан және т.б.) бар, олардың атауларының 15,2% моральдық ескірген болып табылады. Есептік жылы аудан бойынша 35 көшенің атауын ауыстыру  жұмыстары жүргізілді.

На реализацию государственной молодежной политики в 2017 году было выделено 9 млн. 400 тыс. тенге. Проведен районный форум сельской молодежи, фестиваль творческой молодежи, реализован проект по воспитанию нового казахстанского патриотизма молодежи «Школа молодого патриота». Организован клуб волонтеров, экологическое движение, проведены турниры по асикам, пейнтболу, играм КВН и другое.

Большое внимание в молодежной среде уделяется профилактике правонарушений.

Вместе с тем, по итогам года отмечается  значительный рост правонарушений, совершенных несовершеннолетними (с 5 до 17). В этом году предстоит серьезно проработать этот вопрос и принять комплексные меры превентивного характера. 

По итогам года отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий, умышленных убийств, разбойных нападений и грабежей.

Проводится постоянный мониторинг общественно-политической и религиозной ситуации в районе.

В рамках программы «Рухани Жангыру» запланирована реализация 27 социальных проектов, 3 из них реализовано в 2017 году.     

В целях недопущения распространения идей радикальной религиозной идеологии по государственному социальному заказу в отчетном году реализованы проекты на сумму 2 млн. 300 тыс. тенге, на текущий год предусмотрено 4 млн. 100 тыс. тенге.

Эффективная работа исполнительной власти возможна только во взаимодействии всех ветвей власти и гражданского общества.  Все важные вопросы в районе принято обсуждать с ветеранской общественностью  с местным сообществом, депутатским корпусом. Хочу  поблагодарить вас за активную работу пожелать, чтобы традиции, основанные на взаимной поддержке и решении проблем в интересах жителей района, сохранились.

В отчетном году от жителей района поступило 568 обращений. Основная доля обращений - это жилищные вопросы и вопросы землепользования. На все обращения даны своевременные ответы и разъяснения.

На особом контроле находятся обращения, поступившие в ходе отчетных встреч. В прошлом году в ходе отчетных встреч поступило 124 предложения и замечания, по 69 из них даны разъяснения, 55 исполнено.

Все предложения, высказанные в ходе отчетных встреч в этом году, будут взяты на строгий контроль, в установленные сроки будет составлен план мероприятий по их реализации и исполнению. Решение озвученных вами проблем требует поступательных мер и финансирования. Мы будем учитывать их при формировании бюджета. Кроме того, в текущем году в пяти населенных пунктах района введен четвертый уровень бюджета, который  позволит планировать расходы с учетом интереса местного сообщества. А с 2020 года самостоятельный бюджет будет у всех населенных пунктов района.

Уважаемые жители района!

В этом году мы продолжим следовать стратегическому курсу. Знаковым событием станет 20-летие нашей прекрасной столицы - главного символа достижений и побед нашей страны.

Сегодня нашему государству требуется новое качество развития, которое должно основываться на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции. Каждый житель нашего района должен стремиться сделать все от него зависящее, чтобы соответствовать новому времени.

 

Қадірменді ағайын!

Сіздер бүгін көріп, естіп, куә болып отырғандай! ауданымыздың даму қарымы мен қарқыны арта түспесе, кеміп жатқан жоқ. Барлығы да өздеріңіздің қолдауларыңыздың, бірлесе атқарған әрекеттің арқасы. Оған сәйкес ауқымды жобалар мен жүйелі жоспарлар да жеткілікті.

Қазақ атамыз «Біріккен бітіреді, ұйымдасқан — ұтады» демекші, ауданымыздың бүгіні де, болашағы да өз қолымызда. Олай болса, міндет те, мүдде де баршамызға ортақ. Тек, еңбегіміз екпінді, әрекетіміз әлді, тірлігіміз тиянақты болғай!

 

Назар аударып, тыңдағандарыңызға рақмет!

© 2007—2018 Информационный портал Аппарата акима Абайского района