Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

«Об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении»

ПРОЕКТ

 

Об установлении тарифов
на регулярные социально 
значимые автомобильные
перевозки пассажиров и багажа

 

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года  «Об автомобильном транспорте»,  решения 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года, акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на регулярные социально значимые автомобильные   перевозки пассажиров и багажа:
1) маршрут № 200 «г. Абай – п. Карабас» - 90 (Девяносто) тенге;
2) маршрут № 208 «г. Абай – с. Коксу» - 135 (Сто тридцать пять) тенге;
3) маршрут № 209 «г. Абай – п. Новый Караган» - 40 (Сорок) тенге;
4) маршрут № 211 «г. Абай – п. Южный – п. Топар» - 150 (Сто пятьдесят) тенге.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Абайского района.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.


Аким Абайского района                                                            Б. Асанов 

 

 

Исп. Баймагамбетов Е.О.


ЖОБА

 

 

Жолаушылар мен  жүкті
әлеуметтік мәні бар тұрақты
автомобильмен тасымалдау
тарифтерін белгілеу туралы


Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына,  Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі   «Автомобиль көлігі туралы» Заңның 19 бабына, 2017 жылғы 14 желтоқсандағы Абай аудандық мәслихатының 23 сессисының шешіміне сәйкес, Абай ауданының  әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Жолаушылар мен жүкті әлеуметтік мәні бар тұрақты автомобильмен тасымалдау тарифтері белгіленсін:
1) № 200 «Абай қ. – Қарабас к.» - 90 (Тоқсан) теңге;
2) № 208 «Абай қ. – Көксу а.» - 135 (Жүз отыз бес) теңге;
3) № 209 «Абай қ. –  Жаңа Қараған к.» - 40 (Қырық) теңге;
4) № 211 «Абай қ. – Южный к. – Топар к.» - 150 (Жүз елу) теңге;
2.  Осы қаулының орындалуын бақылауды Абай ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа еңгізіледі.


Абай ауданының әкімі                                                          Б. Асанов

© 2007—2019 Информационный портал Аппарата акима Абайского района