Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Об установлении границы (черты) поселка Карабас Абайского района Карагандинской области

ПРОЕКТ

 

 

 

Об установлении границы (черты)
поселка Карабас Абайского района
Карагандинской области

 

         В соответствии со статьей 108 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан  от  8  декабря 1993 года  «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», статьями 6, 31 Закона Республики Казахстан» от 23 января 2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат Абайского района ПОСТАНОВИЛ и  Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:
1. Установить границу (черту) поселка Карабас Абайского района Карагандинской области в соответствии с проектом межхозяйственного землеустройства по изменению границы между Абайским и Бухар-Жырауским районами, согласно  приложения к настоящему совместному постановлению и решению.
2. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию.
3. Контроль  за  исполнением настоящего совместного постановления акимата и решения маслихата возложить на постоянную комиссию по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и аграрным вопросам Абайского  районного  маслихата  и  курирующего заместителя акима Абайского района.
4. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                               Р. Мусагалиев

Аким Абайского района                                         С. Шайдаров

Секретарь районного маслихата                            Б. Цай
ЖОБА

 

 

 

Қарағанды облысы
Абай ауданының Қарабас кентінің
шекарасын (шегін) белгілеу туралы

          Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 108 бабына, Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 12 бабының 3 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6, 31 баптарына  сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осы бірлескен қаулының және шешімнің қосымшасына сәйкес, Абай және Бухар-Жырау аудандары арасындағы шекараны өзгерту жөніндегі шаруашылықаралық жерге орналастыру жобасына сәйкес Қарағанды облысы Абай ауданының Қарабас кентінің шекарасы (шегін) белгіленсін.
2. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі жер-есеп құжаттамасына тиісті өзгерістерді енгізсін.
3. Осы бірлескен аудан әкімдігінің қаулысы мен аудандық мәслихат шешімінің орындалуын бақылау Абай аудандық мәслихатының экономика, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және  аграрлық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясына және Абай ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін 10 күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                               Р. Мұсағалиев
Абай ауданының әкімі                                                    С. Шайдаров
Аудандық мәслихатың хатшысы                                   Б. Цай

Приложение 
к проекту совместного  постановления
акимата Абайского района
от «      » ____2017 года №___
и решения
Абайского районного маслихата
от «      » ____2017 года №___

Экспликация земель

Наименование

Всего земель, га

В том числе

Пашня, га

Пастбища, га

Всего сельскохозяйственных угодий, га

Прочие земли, га

всего

Из них пашня орошаемая

всего

Из них пастбища КУ

Поселок Карабас Абайского района Карагандинской области

1892

98

87

1156

25

1254

638

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Абай ауданы әкімдігінің
2017 жылғы «      »_____ №______
бірлескен қаулысының және
Абай аудандық маслихатының
2017 жылғы «     »________ 
шешімінің жобасына қосымша

 

Жер экспликациясы

Атауы

Барлық жер, га

Соның ішінде

егістік, га

жайылым, га

Барлық ауыл шаруашылығы алқаптары, га

Басқа жерлер, га

барлығы

Оның ішінде суармалы егістік

барлығы

Оның ішінде ТЖ жайылым

Қарағанды облысы Абай Ауданы Қарабас кенті

1892

98

87

1156

25

1254

638

 

 

 

 

© 2007—2019 Информационный портал Аппарата акима Абайского района