Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Об увеличении базовых ставок налога на земли Абайского района, выделенные под автостоянки (паркинги)

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ внеочередной сессии Абайского районного маслихата

 

город Абай                                           № __/___                                      2018 года

 

 

 

Об увеличении  базовых ставок

налога на земли Абайского  района,

выделенные под автостоянки (паркинги)

 

       

На  основании  Закона  Республики  Казахстан  от  23  января 2001 года  «О  местном  государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республики  Казахстан»  и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:

  1. Установить категории автостоянок (паркингов) согласно приложению 1 к настоящему решению.
  2. Установить размеры ставок на земли населенных пунктов, выделенных под автостоянки (паркинги) с увеличением базовых ставок согласно приложению 2 к настоящему решению.
  3. Для применения базовых ставок налога на земли других категорий, выделенные под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, относящиеся к Абайскому району, близлежащим населенным пунктом определить город Абай.
  4. Признать утратившим силу решение 42 сессии Абайского районного маслихата от 12.12.2011 года №42/501 «Об увеличении базовых ставок налога на земли Абайского района, выделенные под автостоянки».

5.  Настоящее  решение  вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

        Председатель сессии                                                     Н. Белан

 

Секретарь Абайского

районного маслихата                                                   Б. Цай

 

 

Согласовано:

Руководитель управления

государственных доходов

по Абайскому району                                                                                             А. Ефанов

2018 года 

 

 (маслихат)                                                            ( управление  гос.доходов)

 

                                                                                                                             

 ЖОБА

Абай аудандық мәслихатының ___ кезектен тыс сессиясының

                                                 ШЕШІМІ

 

 

Абай қаласы                                   № ___/___                        2018 жылғы

 

Абай ауданындағы автотұрақтар

(паркингтер) үшін бөлінген

жерлерге салынатын

базалық салық мөлшерлемелерінің

көбеюі туралы

 

 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексіне сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

  1. Автотұрақтар (паркингтер) санаттары осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес белгіленсін.
  2. Осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген елді мекендердің жерлеріне салынатын салықтың мөлшерлеме көлемінің базалық мөлшерлемесі ұлғайтыла отырып белгіленсін.
  3. Абай ауданына жататын автотұрақтар (паркингтер), автомай құю бекеттері үшін бөлінген басқа санаттағы жерлерге базалық салық мөлшерлемесін қолдануға жақын жатқан елді мекен болып Абай қаласы белгіленсін.

4. Абай ауданы мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы №42/501 «Абай ауданындағы автотұрақтар үшін  бөлінген жерлерге салынатын базалық салық мөлшерлемелерінің  көбеюі туралы» 42 сессиясы шешімінің күші жойылсын.

5. Осы шешім, оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін  күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Сессия төрағасы                                                   Н. Белан

 

Абай аудандық

мәслихатының хатшысы                                     Б.Цай

 

КЕЛІСІЛДІ:

Абай ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер

басқармасының  басшысы                                                                      Ефанов А.И.

2018 жылғы

                                                                                     

(мәслихат)                                                                                                 (кірістер басқармасы)      

Приложение 1
к решению ___ внеочередной сессии
Абайского районного маслихата
от ___________ 2018 года № _______

 

 

Категории автостоянок (паркингов) по Абайскому району

 

 

Виды автостоянок

Категории

1.

Надземные автостоянки закрытого типа, автостоянки открытого типа.
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, автостоянки, встроенные в здания другого назначения

1 категория

2.

Автостоянки, расположенные под зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах

2 категория

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к решению ___ внеочередной сессии
Абайского районного маслихата
от ___________ 2018 года № _______

 

 

Размеры ставок налога на земли, выделенные под автостоянки (паркинги) в зависимости от категории

 

 

Категории автостоянок

Ставки

1.

1 категория

в 10 раз

2.

2 категория

в 9 раз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абай аудандық мәслихатының
2018 жылғы ____
 кезектен тыс сессиясының
№ ____ шешіміне
1 қосымша

 

Абай ауданы бойынша автотұрақтар (паркингтер) санаттары

 

 

Автотұрақтардың түрлерi

Санаттары

1.

Жер үстiндегi жабық типті автотұрақтар, ашық типті автотұрақтар.
Басқа маңыздағы ғимараттарға жалғастырылған автотұрақтар, басқа маңыздағы ғимараттардың iшiне салынған автотұрақтар.

1 санат

2.

Ғимараттардың астындағы, жер астындағы, жертөлелердегі, шығыңқы ірге немесе төменгі жер үсті қабаттарда орналасқан автотұрақтар

2 санат

 

 

 

 

Абай аудандық мәслихатының
2018 жылғы ____
 кезектен тыс сессиясының
№ ____ шешіміне

2 қосымша

 

Автотұрақтар (паркингтер) үшiн бөлiнген жерлерге салынатын салық мөлшерлемесінің санатына қарай мөлшерлерi

 

 

Автотұрақтардың санаты

Мөлшерлемелер

1.

1 санат

10 есе

2.

2 санат

9 есе

© 2007—2019 Информационный портал Аппарата акима Абайского района